×
Pieslēgties
Juridiskā un biroja adrese
 • A/S „LIDO”
 • Reģ. Nr. 40003022654
 • PVN reģ. Nr. LV 4000302265
 • Ķengaraga iela 6a, Rīga, LV-1063
 • Tālr.: +371 80005436
 • E-pasts: info@lido.lv

Pasūtījumus pieņemam katru dienu 10:00-20:30 pa tālruni 8000 5436. Min. pasūtījuma summa: 8.00 EUR.

Privātuma politika

Privātuma politika

Mēs respektējam jūsu tiesības uz savu personas datu aizsardzību, un tāpēc šajā Privātuma politikā esam aprakstījuši, kā vietnē www.e.lidopiegade.lv un www.lido.lv tiek apstrādāti un aizsargāti personas dati saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

1. Kas ir pārzinis

Vietni www.e.lidopiegade.lv un www.lido.lv uztur un personas datu pārzinis ir AS LIDO, VRN 40003022654, adrese Ķengaraga iela 6A, Rīga, LV-1063, e-pasta adrese info@lido.lv.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: pasta adrese Ķengaraga iela 6A, Rīga, LV-1063, e-pasta adrese dpo@lido.lv, tālrunis 67041214.

2. Kādus personas datus mēs apstrādājam

Mēs apstrādājam tikai tos personas datus, ko jūs paši esiet snieguši un kas nepieciešami pasūtījumu izpildei, atbildes sniegšanai uz atsauksmi vai e-pastu vai komerciālo paziņojumu nosūtīšanai:

 • veicot pasūtījumu mūsu vietnē vai pa telefonu (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, piegādes adrese, citi dati, ja tādi tiek norādīti); 
 • aizpildot Saziņas formu mūsu vietnē vai sūtot mums e-pastu (vārds, e-pasta adrese, citi dati, ja tādi tiek norādīti);
 • piesakoties uz LIDO piegādes jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanu (e-pasta adrese);
 • reģistrējot klienta profilu mūsu vietnē (vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, piegādes adreses, norēķiniem mājas lapā izmantojamās maksājumu kartes, citi dati, ja tādi tiek norādīti).

Mēs saglabājam arī datus par jūsu veiktajiem pirkumiem mūsu vietnē (preces, summas, datumi). 

Mēs nekādā veidā neapstrādājam jūsu maksājumu informāciju. Arī klientu profilā saglabāto maksājumu karšu dati saglabājas tikai Paysera maksājumu sistēmā.

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus un apstrādes tiesiskais pamats

Personas datus, kas mums nodoti, veicot pasūtījumu mūsu vietnē vai pa telefonu, tai skaitā, reģistrējot klienta profilu mūsu vietnē, mēs apstrādājam tikai nolūkā noformēt un izpildīt jūsu pasūtījumu un sazināties ar jums saistībā ar pasūtījuma izpildi. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir ar jums noslēgtā distances līguma sagatavošana un izpilde, kā arī normatīvo aktu izpilde grāmatvedības uzskaites jomā.

Personas datus, kas mums nodoti, aizpildot Saziņas formu mūsu vietnē vai sūtot mums e-pastu, mēs apstrādājam tikai nolūkā sniegt atbildi uz jūsu pieprasījumu vai jautājumu. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir mūsu leģitīmā interese nodrošināt personīgu komunikāciju ar klientu.

Ja esat pieteikušies LIDO piegādes jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanai, mēs izmantojam jūsu e-pasta adresi LIDO komerciālo sūtījumu nolūkām. Apstrādes tiesiskais pamats šajā gadījumā ir jūsu piekrišana, kuru jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt un atteikties no komerciālo sūtījumu turpmākas saņemšanas, nospiežot uz attiecīgu saiti pašā komerciālajā sūtījumā vai nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi info@lido.lv.   

4. Cik ilgi mēs glabājam personas datus

Personas datus, kas mums nodoti, veicot pasūtījumu mūsu vietnē vai pa tālruni vai aizpildot Saziņas formu mūsu vietnē vai sūtot mums e-pastu, mēs saglabājam vienu gadu; pēc tam personas dati mūsu vietnēs un e-pastā tiek dzēsti vai anonimizēti.

Reģistrētajā klienta profilē esošos personas datus mēs saglabājam līdz attiecīgais profils tiek dzēsts vai netiek izmantots ilgāk par vienu gadu. Klienta profila dzēšana pati par sevi neierobežo iepriekšējā rindkopā norādīto personas datu saglabāšanas termiņu.

Grāmatvedības uzskaites vajadzībām personas dati preču pavaddokumentos/rēķinos un grāmatvedības programmā tiek saglabāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktiem termiņiem.

5. Kam mēs nododam personas datus

Personas dati nepieciešamā apjomā ir pieejami tikai personām, kas ir tieši iesaistītas pasūtījumu apstrādē, sagatavošanā, izpildē un uzskaitē, kā arī atbildes sniegšanā uz jūsu pieprasījumu vai jautājumu, komerciālo paziņojumu nosūtīšanā un vietnes uzturēšanā.

Mēs varam sniegt personas datus kompetentām valsts institūcijām pēc to pamatota pieprasījuma.

Mēs nenododam personas datus trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

Visi personas dati glabājas Eiropas Savienībā.

6. Vai mēs izmantojam sīkdatne

Mūsu vietnē mēs izmantojam tikai nepieciešamās sīkdatnes, lai nodrošinātu vietnes darbību un jūsu izvēlētā pakalpojuma sniegšanu.

Analīzes un statistikas vajadzībām, lai pilnveidotu vietnes darbību un piedāvājumu, mēs izmantojam Google Analytics pakalpojumu. Jums ir iespēja izvēlēties izmantot vai neizmantot analīzes/statistikas sīkdatnes mūsu vietnes sīkdatņu iestatījumos. Lai ierobežotu Google Analytics darbību, jūs variet arī instalēt šim nolūkam paredzētu opt-out spraudni.

Mēs neizmantojam sīkdatnes reklāmas, tai skaitā, trešo personu reklāmas, personalizēšanai.

Jūs variet pārvaldīt sīkdatņu izmantošanu savā interneta pārlūkā, pilnībā vai daļēji dzēšot esošās sīkdatnes un ierobežojot jaunu sīkdatņu, tai skaitā, trešo personu, saglabāšanu savā ierīcē. Taču ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pilnībā bloķēsiet sīkdatņu izmantošanu mūsu vietnē, mūsu vietnes darbība un pakalpojumu sniegšana jums var tikt traucēta.

7. Kādas ir jūsu tiesības

Saskaņā ar Regulu jums ir tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
 • pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu;
 • pieprasīt apstrādes ierobežošanu;
 • iebilst pret savu personas datu apstrādi;
 • uz datu pārnesamību, ja piemērojams.

Lai īstenotu norādītās tiesības, kā arī citos ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos jūs variet vērsties pie mūsu datu aizsardzības speciālista ar attiecīgi pamatotu pieprasījumu, nosūtot to uz augstāk norādīto pasta vai e-pasta adresi. Mēs atbildēsim ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Nepieciešamības gadījumā mums ir tiesības pieprasīt jūsu identitātes apstiprinājumu.

Ja neesiet apmierināts ar mūsu atbildi vai rīcību, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē Datu Valsts inspekcijā.

8. Kā notiek informēšana par šo Privātuma politiku un tās grozīšanu

Šī Privātuma politika ir pieejama mūsu vietnē.

Mēs lūdzam apstiprināt iepazīšanos ar šo Privātuma politiku, pirms jūs apstipriniet savu pasūtījumu, reģistrējiet klienta profilu, piesakieties uz LIDO piegādes jaunumu un īpašo piedāvājumu saņemšanu vai aizpildiet Saziņas formu mūsu vietnē.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā papildināt un grozīt šo Privātuma politiku. Mūsu vietnē vienmēr ir pieejama aktuālā Privātuma politikas versija.

 

Apstiprināts 01.09.2021.